Routes Noardeast Fryslân in de maak

Met vijf projectpartners zijn we druk bezig met het realiseren van vijf routes op basis van de vijf streekmerken: Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park de Alde Feanen, Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de stad Dokkum.

De regio Noardeast Fryslân heeft zoveel meer te bieden dan water, watersport en de Elfsteden. Wij gaan dan ook cultuur en historie zichtbaar maken middels routes in de MeAR Fryslân app. Vandaag drie opnames t.w.:

  • Sytze en Maaike, het kluizenaarsduo uit de Alde Feanen
  • Willem Wad, hij weet alles van de Waddenzee
  • Baron Willem Hendrik van Sytzama, bij Fogelsanghstate op zoek naar zijn Cecilia

Een erg geslaagde opnamedag. nog even geduld en dan kan iedereen het resultaat bekijken 😉