Opnames nieuwe AR wandelroute door Grou

Drie opnames voor de nieuwe Augmented Reality wandelroute door Grou. Met aandacht voor Joast en Eeltsje Halbertsma en de sterke verhalen op de leugenbank.

Jan Jongsma kroop in de huid van Eeltsje Halbertsma. Eeltsje was huisarts in Grou. Daarnaast was hij schrijver en dichter. Samen met zijn broers Tsjalling en Joast schreef hij de verhalen voor de “Rimen en Teltsjes” (gedichten en verhalen) en schreef hij het Frysk Folksliet. En Bauke Hooghiemster liet vervolgens Joast Halbertsma tot leven komen. Joast verzamelde alles wat met de Friese identiteit te maken had, zijn huis was bijna een echt museum. De verzameling van Joast was het begin van het Fries Museum. En tenslotte de leugenbank, neer gezet door Pieter Engelsma en Bauke Hooghiemster. Twee werknemers van de Halbertsma fabrieken vertellen elkaar sterke verhalen.

Drie geweldige acteurs die zorgden voor een geslaagde dag met een fantastische opnames als resultaat!