5xW: Wouden, Wad, Weids, Water, Werelds

Een dagje op pad door Noordoost Friesland met onze WOW tasjes. Deze tasjes zijn gevuld met flyers en folders om de 5 nieuwe digitale routes door het gebied te promoten. Tevens is er een heerlijk pakjes koekjes te vinden in het tasje ­čśë De tasjes vonden gretig aftrek: o.a. bij het bezoekerscentrum in Earnew├óld langs en het toeristenbureau Earnew├óld.

Alle routes zijn te vinden op de website wow.frl. Op deze site meer informatie over arrangementen in de regio en over de routes t.w. Dokkum (Werelds), Alde Feanen (Water), Lauwersmeergebied (Weids), Noadlike Fryske Wâlden (Wouden) en de Waddenzee (Wad), of terwijl 5 x W.